دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی میراگرهای ویسکوز

  0
  1224

  (www.memarcad.com)دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی میراگرهای ویسکوز

  بررسی آزمایشگاهی میراگرهای ویسکوز

   

   

  این فایل شامل مقاله انگلیسی در فرمت Pdf و ترجمه تخصصی آن در فرمت Word می باشد.

  چکیده:

  این مقاله به بسط و توسعه یک قطعه میرا گر غیر فعال، متشکل از یک دیوار برشی با پلیت فولادی با درزهای عمودی را ارائه می کند. قطعات بین درزها بعنوان یک سری از عضوهای رابط خمشی فراهم آورنده یک پاسخ شکل پذیر بدون نیاز به تقویت خارج از پلان رفتار می کنند. بوسیله تغییر دادن درزها، قابلیتهای ارزیابی و تعیین وضعیت می تواند حاصل شود. عملی بودن پیکربندی درز اصلاحی بوسیله آنالیزهای جزء محدود نشان داده شده و اثبات می گردد. یک ساختمان سه طبقه مطالعه می گردد، جائیکه دیواره های برشی پلیت فولادی با پیکربندی های درز اصلاحی بعنوان اجزاء مقاوم در برابر برش پیاده سازی و تکمیل می شوند. سازه با استفاده از یک تکنیک آزمایشگاهی پیوندی بررسی شده آزمایشات مشخص می کنند که دیوارهای برشی، هیسترزیس پایدار را از خود نشان میدادند، که اتلاف انرژی و شکل پذیری عالی و ممتاز را فراهم می آورد. قابلیت های ارزیابی وضعیت از قطعه مطرح شده بوسیله ثبت کردن پخش یکسان کرنش از طریق پلیت های فولادی اثبات شدند.

   

  گزیده ای از مقاله:

  دیوارهای برشی فولادی و ارزیابی وضعیت: روندها جهت تخمین سختی کشسانی و مقاومت نهائی دیوار برشی به همراه توصیه ها در مورد نسبت های پهنا به ارتفاع و پهنا به ضخامت پلیت از عضوهای رابط خمشی گزارش شده اند که شکل گیری مفاصل پلاستیک در انتهاهای آنها را تضمین می کنند. هر عضو رابط خمشی می تواند بطور مستقل از یکدیگر بررسی شود و رفتارش می تواند نسبت به رفتار ستون تقریب زده شود که هر عضو رابط خمشی لولاهای خمیری در انتها را بسط می دهد. زمان گزینش طراحی درز شکاف برای اهداف ارزیابی وضعیت در نظر گرفته شود. ابتدا حفظ کردن مولفه های هیسترزیسی (میرائی) از دیوار برشی بوسیله کاهش تمرکزهای کرنش بزرگ در یک بخش از پلیت، ضروری می باشد.

  7000 تومان – خرید