مقاله بررسی رفتار لرزه ای قاب خرپایی متناوب ویژه

  0
  1637

  (www.memarcad.com)بررسی رفتار لرزه ای قاب خرپایی متناوب ویژه

  بررسی رفتار لرزه ای قاب خرپایی متناوب ویژه

   

  این فایل شامل مقاله اصلی با فرمت pdf در 18 صفحه و ترجمه تخصصی آن با فرمت word در 27 صفحه با کیفیت عالی می باشد.

   

  چکیده:

  یک مطالعه تحلیلی مقدماتی درباره قاب خرپایی متناوب ویژه انجام شده بود. با استفاده از نرم افزار SAP که در آن نیرو و جابجایی اعمال شده توسط زلزله بوسیله عضو یک دهانه ویرندال ویژه تحت رفتار غیر خطی مقاومت می شود . رفتار شکل پذیر تنها به عضو ویژه محدود می شد , که در محلی واقع در وسط شاهیتر خرپایی طبقه قرار داشت . در این حالت سایر اعضای باقیمانده دارای رفتار خطی بودند . ظرفیت قاب خرپایی متناوب ویژه و طراحی اعضای خارج از عضو ویژه تحت نیروها و لنگرهای اعمالی کاملاً به ظرفیت عضو ویژه محدود می شود . پس از آزمایش مدل تحلیلی تحت بارگزاری با قواعد ساده شده توزیع نیرو نشان داد که نیرو در اعضای خارج از عضو ویژه متناظر با نیروی بزرگی در عضو ویژه است. اصلاح در طرح معمولی قاب خرپایی ویژه اینگونه پیشنهاد شد : اتصال مفصلی با Pin در انتهای وتری هر یک از دو عضو ویراندل اصلی . نتایج آزمایشات تحلیلی کاهش قابل ملاحظه ای در نیروی محوری , برشی و لنگر خمشی را نشان داد. اگر یک سیستم قاب خرپایی ویژه در کاهش نیروها و تعبیه شکل ها موفق باشد. به سازه اجازه می دهد که پس از وقوع زلزله همچنان قابل سکونت باقی بماند و خسارت زیادی نبینید. محدود کردن وارد شدن خسارت به عضو ویژه به میزان قابل ملاحظه ای هزینه های ترمیم سازه را در مقایسه با سیستم های متداول ساختمانی کاهش می دهد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  مهندسین سازه باید روش هایی برای طراحی سازه پیدا کنند که از زمین لرزه ها تا حد امکان به در برود. در این مورد خاص و این پروژه تحقیقی نگاهی به سازه های فلزی شده است. قاب خرپایی ویژه یک سیستم نسبتاً جدید در سازه های فلزی است که اجرای آن در سازه کمک می کند به اتلاف انرژی ایجاد شده ناشی از زمین لرزه . با توجه به آنچه گفته شد ، هدف از این سیستم مقاومت در برابر نیروها و تغییر شکل های سازه است به کمک رفتار شکل پذیر عضو ویژه . رفتار غیر لاستیک عضو ویژه نیروها را در تمام اعضای بیرون از عضو ویژه به ظرفیت نهایی عضو ویژه محدود می کند ، پس آنها را به گونه ای به کار می بریم که همچنان الاستیک بمانند. هدف از قاب خرپایی ویژه , ایجاد یک سیستم سازه ایی که کمک می کند به کاهش خسارات و جلوگیری از واژگونی کلی سازه در هنگام وقوع زلزله. طراحی سازه با قاب خرپایی ویژه باید به گونه ای باشد که خرابی ها در آن کنترل شده باشد. در این حالت سازه قابل تعمیر است زیرا خرابی ها تنها به عضو ویژه محدود می شود. این نکته مهم است زیرا هزینه های تعمیر به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با سازه های معمول کاهش می یابد. نکته مهم دیگر اینکه جان های بسیاری نجات داده می شوند چرا که سازه بدلیل درجات نامعینی بالا پایداری خود را پس از وقوع زلزله حفظ می کند.