دانلود مطالعات کافه کتاب – پایان نامه معماری و رساله کافه کتاب

  0
  2496

  کافه کتاب

  دانلود مطالعات کافه کتاب-(www.memarcad.com)

  این فایل به صورت word و شامل 116 صفحه می باشد.

  دانلود مطالعات و رساله کافه کتاب

  نمونه موردی کافه کتاب

  گوشه ای از مطلب :

  در ایجاد کافه کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت برای دانستن و خواندن نیاز به اشتیاق و جذب و فضایی صمیمی با دارا بودن تمام شاخصه های یک کتابخانه است که این مهم در طرح کافه کتاب بدست خواهد رسید

  در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مینیمال شدن و سادگی پیش میرود به طوری که انسان تبدیل به ماشینی متحرک شده طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد تفریحی می تواند مشکلات بسیاری از روش زندگی این دوره حل کند.

  کافه کتاب و کلا مجموعه های کتابخانه ایی گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کافه کتاب نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

  از این رو کافه کتاب که نه همانند کافی شاپ یا کافی نت که کتابخانه ایی صمیمی بهمراه فضاهای علمی هنری و تفریحی با رویکردی فرهنگی می باشد تا جائی که برای انجام یک مطالعه جامع و مناسب برای یک موضوع، می توان به ان مراجعه و در فضایی خاطره انگیز به کسب علم پرداخت

  از جنبه دیگر، وجود مراکز دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویانی که دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و دست اول، یکی از حقوق اولیه آنان است، ضرورت وجودی این مسئله را بارزتر می کند.

  این فایل شامل :

  • مقدمه

  • بیان موضوع طراحی کافه گالری کتاب

  • ضرورتهای طراحی کافه گالری کتاب

  • مطالعات پایه

  • فرهنگ در لغت

  • تعریف فرهنگ

  • فرهنگ عمومی

  • اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه

  • رابطه فرهنگ و تمدن

  • فصل 1 : آشنایی با کافه گالری کتاب

  • تعریف کافه کتاب

  • انواع کتابخانه ها و وظایف آنها

  • کتابخانه ملی

  • کتابخانه های عمومی

  • وظایف کتابخانه های عمومی

  • کتابخانه های دانشگاهی

  • کتابخانه های تخصصی

  • کتابخانه های پژوهشِی

  • کتابخانه های آموزشگاهی

  • وظایف کتابخانه عمومی به شرح زیر است

  • کتابخانه اختصاصی

  • انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران

  • کافه کتاب

  • کافه چیست؟

  • کافه

  • و اما کافه کتاب

  • فصل 2 : ساختار کافه گالری کتاب

  • الگوهای مختلف در طراحی کافه گالری کتاب

  • معماری ساختمان کتابخانه

  • وظیفه و طرح

  • پیشرفت های تاریخی

  • قرون هفدهم و هجدهم

  • دوره جدید

  • کتاب خانه های مصریان

  • کتابخانه های یونان

  • کتاب خانه های روم

  • کتابخانه های چین باستان

  • دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاهها

  • دوره رنسانس

  • دوره پس از اختراع چاپ

  • کتاب خانه های دوران معاصر

  • سیر تحول کتاب خانه های ایران

  • کتابخانه های ایران باستان

  • کتاب خانه های اسلامی

  • شیوه

  • کلاس های آموزشی

  • حوزه – تجاری نمایشگاهی

  • فروشگاه کتاب و سایر محصولات فرهنگی

  • کاربرد فضا

  • اجزاء فضا

  • پارکینگ

  • قسمت های عمومی کتابخانه”فلوچارت برنامه فیزیکی”

  • قفسه بندی کتاب ها

  • فضا های مورد نیاز در یک کافه گالری کتاب

  • اجزاء فضا

  • فصل 3: قواعد و معیار ها

  • اصول طراحی فضا های داخلی کافه گالری کتاب

  • استاندارد های وسایل و تجهیزات فضاهای مختلف

  • استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران

  • تعریف کافه گالری کتاب در نظام های متمرکز و نیمه متمکز

  • مطالعات تطبیقی: بررسی های داخلی و خارجی

  • نمونه های دانشگاهی

  • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

  • نمونه های موردی خارج

  • کتاب خانه عمومی یوسرا، مادرید

  • کتابخانه مرکزی سیاتل

  • خدمات فنی

  • خدمات عمومی

  • اهمیت و کاربرد

  • مطالعات تکمیلی

  • ملاحظات نورگیری فضاها

  • ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی

  • ملاحظات تاسیساتی ویژه

  • ملاحظات هوشمندی بنا

  • تعیین جمعیت هدف و نوع مخاطب کافه گالری کتاب

  • محاسبه ظرفیت مجموعه

  • طرح جامع فیزیکی

  • مکان یابی تحلیل سایت

  • طرح پیشنهادی

  • منابع و ماخذ

   

  این مطلب در 11 مهر ماه 1402 به روز رسانی شده است.

  موفق باشید.