دانلود پاورپوینت فرهنگ در معماری

  0
  1220

  فرهنگ در معماری-(www.memarcad.com)

  فرهنگ در معماری

  این فایل شامل 30 اسلاید می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  اولین کاربرد واژه ی فرهنگ در انگلیسی مربوط به پرورش حیوانات و به عمل آوردن محصولات زراعی بودو همچنین با مفهوم عبادات دینی ارتباط داشت .از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، فرهنگ کم کم به معنای بهبود و اصلاح جامعه در کلیت آن نیز به کار رفت و به منزله نوعی معادل ارزشی برای تمدن استفاده شد.

  اشاره به رشد فکری، روحی و زیبایی شناختی فرد، گروه و جامعه. به این معنی که فرهنگ تقریباً معادل با تمدن و پیشرفت اخلاق فردی و جمعی در نظر گرفته می شود. ( دیدگاه جامعه شناسان)

  دربر گرفتن تعدادی از فعالیت های ذهنی و هنری و محصولات آنها ( فیلم، هنر و تئاتر ) .فرهنگ در این کاربرد کمابیش معادل با هنرهاست.( دیدگاه زیبایی شناسان و منتقدین ادبی)

  فرهنگ از منظر افراد دیگر، تعاریف متفاوتی یافته است،به بیان گیدنز در بهترین حالت می توان فرهنگ را به مجموعه ای از شیوه های زندگی تعریف کرد . شیوه های خاص زمانمند و فضا مندی که در وضعیت واقعی تعریف شده باشند .

  برای درک رابطه ی فرهنگ و معماری، ابتدا به رابطه ی فضا و فرهنگ اشاره می کنیم. فضا نیز همچون فرهنگ دارای ساختی اجتماعی است که در جریان شکل دهی به تصور مردم از خودشان ساخته می شود. فضا در تقویت و تحول فرهنگی نقش اساسی دارد، زیرا الگوهای رفتاری مورد انتظار در داخل فضای خاص، ارزش های فرهنگی خاصی را منعکس می سازد .

  تا اوایل دوره ی قا جار، معماری ایرانی از پیوستگی و تداوم ریشه ای برخوردار بود که اگرچه در هر زمان بنابر مقتضیات، نظیر تحول فنون ساخت، استفاده از مصالح جدید، تغییر و گسترش خواست کارفرمایان و تغییر در نظام طراحی، شکل ها و الگوهای متفاوتی از خود نمایان می ساخت، اما بر اساس اصول و مشخصه های بنیادی تغییر ناپذیری، قوام می گرفت . تداوم معماری، از تداوم فرهنگی در همه عرصه های زندگی ایرانیان ناشی می شد . پیوستگی ساختارهای مختلف زندگی با معماری، همگونی و هماهنگی معماری را نیز در پی داشت .

  این فایل شامل :

  • تعریف فرهنگ

  • فرهنگ، فضا و معماری

  • معماری معاصر ایران و مسأله ی نقد فرهنگی

  • —پیش از انقلاب اسلامی

  • دوره ی قاجار

  • دوره ی پهلوی اول

  • دوره ی پهلوی دوم

  • —پس از انقلاب اسلامی

  • مصالح

  • معماری سنتی، معماری بدوی، معماری بومی، معماری نمادین

  • ساختار هندسه

  • استعداد مکان

  • ایده های فرم گرا از معماری گذشته

  • ساختمان آزناب

  • فرهنگستان های ایران

  • معماری پست مدرن