دانلود پاورپوینت فرهنگ در معماری

  0
  1060

  فرهنگ در معماری-(www.memarcad.com)

  فرهنگ در معماری

  این فایل شامل 30 اسلاید می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  اولين كاربرد واژه ي فرهنگ در انگليسي مربوط به پرورش حيوانات و به عمل آوردن محصولات زراعي بودو همچنين با مفهوم عبادات ديني ارتباط داشت .از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، فرهنگ كم كم به معناي بهبود و اصلاح جامعه در كليت آن نيز به كار رفت و به منزله نوعي معادل ارزشي براي تمدن استفاده شد.

  اشاره به رشد فكري، روحي و زيبايي شناختي فرد، گروه و جامعه. به اين معني كه فرهنگ تقريباً معادل با تمدن و پيشرفت اخلاق فردي و جمعي در نظر گرفته مي شود. ( ديدگاه جامعه شناسان)

  دربر گرفتن تعدادي از فعاليت هاي ذهني و هنري و محصولات آنها ( فيلم، هنر و تئاتر ) .فرهنگ در اين كاربرد كمابيش معادل با هنرهاست.( ديدگاه زيبايي شناسان و منتقدين ادبي)

  فرهنگ از منظر افراد ديگر، تعاريف متفاوتي يافته است،به بيان گيدنز در بهترين حالت مي توان فرهنگ را به مجموعه اي از شيوه هاي زندگي تعريف كرد . شيوه هاي خاص زمانمند و فضا مندي كه در وضعيت واقعي تعريف شده باشند .

  براي درك رابطه ي فرهنگ و معماري، ابتدا به رابطه ي فضا و فرهنگ اشاره مي كنيم. فضا نيز همچون فرهنگ داراي ساختي اجتماعي است كه در جريان شكل دهي به تصور مردم از خودشان ساخته مي شود. فضا در تقويت و تحول فرهنگي نقش اساسي دارد، زيرا الگوهاي رفتاري مورد انتظار در داخل فضاي خاص، ارزش هاي فرهنگي خاصي را منعكس مي سازد .

  تا اوايل دوره ي قا جار، معماري ايراني از پيوستگي و تداوم ريشه اي برخوردار بود كه اگرچه در هر زمان بنابر مقتضيات، نظير تحول فنون ساخت، استفاده از مصالح جديد، تغيير و گسترش خواست كارفرمايان و تغيير در نظام طراحي، شكل ها و الگوهاي متفاوتي از خود نمايان مي ساخت، اما بر اساس اصول و مشخصه هاي بنيادي تغيير ناپذيري، قوام مي گرفت . تداوم معماري، از تداوم فرهنگي در همه عرصه هاي زندگي ايرانيان ناشي مي شد . پيوستگي ساختارهاي مختلف زندگي با معماري، همگوني و هماهنگي معماري را نيز در پي داشت .

  این فایل شامل :

  • تعریف فرهنگ

  • فرهنگ، فضا و معماري

  • معماري معاصر ايران و مسأله ي نقد فرهنگی

  • —پيش از انقلاب اسلامي

  • دوره ي قاجار

  • دوره ي پهلوي اول

  • دوره ي پهلوي دوم

  • —پس از انقلاب اسلامي

  • مصالح

  • معماري سنتي، معماري بدوي، معماري بومي، معماري نمادين

  • ساختار هندسه

  • استعداد مكان

  • ايده هاي فرم گرا از معماري گذشته

  • ساختمان آزناب

  • فرهنگستان هاي ايران

  • معماري پست مدرن

   

  4000 تومان – خرید