پاورپوینت تعریف شهر از دیدگاههای مختلف

  2
  1377

  پاورپوینت تعریف شهر از دیدگاههای مختلف(www.memarcad.com)

  تعریف شهر از دیدگاههای مختلف

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 15 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  درکشورهای سرمایه داری غرب شهر برای دست اندر کاران عمران شهری منشاء اساسی تولید و منحصرا محل سوداوری اقتصادی است.در این فضا انجام کارساختمانی و شهرسازی مهمترین وسیله سود آوری هاست.اگر مورخ,ماهیت شهر را در رابطه با منابع تاریخی در زمان های گذشته مطالعه کرده و سطح و مراحل توسعه ان را روشن میکند,جامعه شناس بر عملکرد شهر و سازمان های شهری و تغییرات اجتماعی آن توجه دارد.قدرت شهر در تمام ادوار تاریخی ناشی از درون شهر نیستد وچه بسا که این نیرو و توان را برون از محدوده و مرز خویش کسب میکنند.زیست شناسان سعی در فهم مکانیسم های زندگی دارند چراکه زیست شناسی درواقع دانش زندگی است.سیبریتیک دانشی است که مکانیسم های ارتباطات و کنترل ماشین ها و حتی موجوداتزنده را بررسی میکند.برای شاعران,شهر جایگاه وهم و خیال و هیجانات و سراب فریبنده است که مرواریدهای درخشان را در جعبه ئ جواهرات جذام گرفته پنهان میدارند و عدم و نیستی را با ظاهری زیبا و فریبنده می پوشانند.برای جغرافیدان,پیش از هرچیز,شهر به عنوان فضای جغرافیایی و درمعنای اخص کلام با مفهوم فضای شهری مطرح است,فضایی که سکونتگاههای متمرکز انسانی را در بطن خود جای داده است.

   

  این فایل شامل:

  • شهر از دیدگاه عمران گران

  • شهر از دیدگاه مورخان

  • شهر از نظر جامعه شناسان

  • شهر از دیدگاه بیولوژیست ها

  • شهر از دیدگاه کارشناسان سیبریتیک

  • شهر از دیدگاه شاعران

  • شهر از دیدگاه نظامیان

  • شهر از دیدگاه جغرافیدانان

  • منابع

  2500 تومان – خرید