پاورپوینت نمونه شهرهای قرون وسطی

  0
  1370

  پاورپوینت نمونه شهرهای قرون وسطی(www.memarcad.com)

  نمونه شهرهای قرون وسطی

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 30 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  žبا وجود اینکه امروزه یورک پس از لندن بزرگترین شهر انگلیس نیست اما هنوز از جهاتی دومین پایتخت شمالی انگلیس محسوب میشود.این شهر در سال 71 میلادی توسط رومیان به عنوان پایگاه قلعه ای نظامی و استرا تژیک برای فتح برینگاتنیا بنا شد.نخستین کلیسای در سال627 در محل معروف مینستر بنا شد. این شهر که در ابتدا به نام یوفورویک نامیده میشد در سال 876 به اشغال دانمارکیها در آمد و آنها قصر سلطنتی خود را در منتهی الیه شمالی خیابان چرچ بنا نمودند بدین ترتیب این شهر به یورویک تغییر نام داد .از آنجایی که شهر یورک در مراحل نخستین انقلاب صنعتی مشارکتی نداشت،جمعیت آن در سال 1801 تنها 16846 نفر و در سال 1851 برابر 36000 نفر بود و در این ایام راه آهن که خیلی دیر به یورک رسید زمینه گسترش حومه را فراهم کرد.

  هسته قرون وسطایی شهر آینده سومین اسکان ساحل رودخانه ای بود که در دهانه ساوت همپتون واتر ایجاد شده بود.شهرهایی که قبلا در این محدوده بنا شده بودند عبارت از شهر رومی کلاسنتوم و شهر ساکسونی هامویج به ترتیب در ساحل شرقی و غربی رودخانه ایخن و احتمالا یک شهر جدیدتر ساکسونی بر فراز شبه جزیره در کنار غربی رودخانه تست بودند.

  چستردر حدود سال 60 میلادی شهر چستر به عنوان یک قطعه نظامی حیاتی توسط رومیان در دهانه مصب رودخانه دی بنا شد.نام رومی این شهر دوا به معنی اردوگاه کناره دی بود. این شهر بندری بس مهم بوده و در فتح ولز به عنوام پایگاه شمامی مورد استفاده بوده.

  متاسفانه باستید توسط مورخین شهری چندی بطور عام برای همه نو شهرهای قرون وسطایی به کار می رفته است که این شبهه را به وجود می آورده که باستید مخصوص چند کشور خاص است. پروفسور برسفورد در کتاب نو شهر های قرون وسطی از لغت باستید برای شهرهای فرانسه و نو شهر ها و یا شهرهای نو بنیاد در انگلیس و ولز استفاده می کند.

  دریای مدیترانه در جنوب شهر اگ مورته قرار دارد و در فاصله میان شهر و دریا مرداب های شور و کارگاه های صنعتی تولید نمک وجود دارد و کانالی از میان این منطقه می گذرد که دسترسی به شهر را برای کشتی های کوچک میسر می سازد.

  مونپازیه بر شیب های شمالی دره دراپت علیا قرار دارد.شهر بر اساس قطعلت منظم مسکونی شکل گرفته بود،این قطعات با 24 فوت عرض و 72 فوت طول در حاشیه خیابانهای اصلی 20 فوتی قرار گرفته بودند. کوچه های 6 فوتی نیز این قطعات را از پشت جدا می کردند.

  وینچلسی قدیم یک پایگاه دفاعی استراتژیک در برابر حملات دریایی فرانسویان بوده از آغاز قرن 13 شدیدا مورد تهدید دریا واقع شده بود ان شهر بدون توجه به سخره های کوتاه و در حال متلاشی شدن در ساحل شرقی مصب رودخانه برد واقع شده بود.

  شهر وایک ششمین بندر از نظر میزان پرداخت مالیات و سومین پرداخت کننده عمده عوارض گمرکی سلطنتی بوده است. علاقه ادوارد اول به جایگذینی این شهر بجای راونزر به عنوان پایگاهی برای عملیات نظامی و دریایی باعث شد که در مارس سال 1293 آن را به همراش شهر مجاورش میتون گرانک به تصرف خود در آورد.

  ادوارد اول همچنین چند باستید بنا نموده است که در سه مرحله و پس از عملیات نظامی مکرر بر علیه اهالی ولز بنا شده اند سه باستید پس از پایان یک دوره درگیری در سال 1277 عبارتند از فلینت،رودلان،آبریستویث. پنج باستید دیگر نیز پس از شکست لوالین در دست ساخت بودند که عبارتند از کائرنارون،کانوی،کریسیت بره و هارله و دو باستید دیگر بیوماریس و بلا پس از شورش های شال 1294 بنا شده هدف اولیه در ایجاد این باستیدها ملاحظات نظامی و دومین انگیزه عامل اقتصادی بوده است.

  رومیان که اهمیت نظامی استراتژیک مصب رودخانه سیونت در نقطه ای که به منائی استریت میریزد را دریافته بودند،در این نقطه قلعه نظامی سگونتیوم را بنا نمودند. از آن پس از سر گذشت این محل اطلاعات چندانی در دست نیست.

  این فایل شامل:

  • یوروک

  • ویژگیهای شهر یورک

  • قسمت مرکزی نقشه تالیس

  • ساوت همپتون

  • چستر

  • کارلیز

  • نوشهرها

  • باستید ها

  • باستید های فرانسه

  • اگ ـ مورته

  • کارکاسون

  • مونپازیه

  • باستید های انگلیس

  • باستید های ولز

  • فلینت

  • کائرنارون

  • منابع

  8000 تومان – خرید