پروژه مطالعات شرایط تاسیس شهر و شهرداری – حقوق شهری و قوانین شهرداری

  0
  1357

   پروژه مطالعات شرایط تاسیس شهر و شهرداری - (www.memarcad.com)

   

  شرایط تاسیس شهر و شهرداری

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 21 اسلاید میباشد که قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب:

  وزارت کشور می تواند هر کجا که به سبب موقعیت و اهمیت ضرورت تشکیل شهرداری را تشخیص دهد آن را تاسیس و در صورتی که بعد از تشکیل مشخص شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی دهد و شرایط اقتصادی و مالی محل نیز به گونه ای است که نمی توان در آمد جدیدی را ایجاد کرد می تواند آن را منحل نماید.

  شهر محلی است با حدود قانونی واقع در محدوده جغرافیایی بخش، دارای ویژگی هایی خاص از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال ، خدمات شهری ، ارتباطات که حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است

  روند معرفی یک نقطه جمعیتی به عنوان شهر:

  1- تجمیع تقاضا های واصله به وزارت کشور یا استانداری از سوی مردم یا نمایندگانشان

  2- تشکیل گروه کارشناسی استانداری جهت بازدید از محل

  3- برسی منطقه از نظر اینکه روستاست، مرکز بخش است یا شهرک و مجتمع مسکونی

  بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی:

  – تعداد صنوف و نوع کسب و پیشه آنان

  – تعداد و مشخصات ادارات و سازمانهای دولت

  – تعداد کارخانجات و کارگاههای تولیدی

  اقدامات استانداری:

  -رائه گزارش توجیهی و مستند به همراه اطلاعات لازم از لحاظ موقعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی و …

  -ارائه کروکی و نقشه محل با مقیاس 1:2000

  این فایل شامل:

  • مقدمه
  • تعریف شهر
  • شناخت یک نقطه جمعیتی به عنوان شهر و تاسیس شهر داری در آن
  • روند معرفی یک نقطه جمعیتی به عنوان شهر
  • بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی
  • اقدامات استانداری
  • اقدامات وزارت کشور