معرفی سیستم جداساز لرزه ای آونگی اصطکاکی

  0
  1609

   ویژگی های جداساز آونگی اصطکاکی (www.memarcad.com)

  سیستم جداساز لرزه ای آونگی اصطکاکی

   

  این فایل شامل مقاله اصلی در 20 صفحه با فرمت PDF و ترجمه تخصصی مقاله در 18 صفحه و با فرمت word می باشد. 

   

  گوشه ای از مطالب:

  جداسازهای آونگی اصطکاکی یکی ازانواع جداسازهای لرزه­ ای است که بین سازه و پی نصب شده و وظیفه آن حفاظت از سازه در مقابل خسارات ناشی از زلزله می­باشد. شکل خاص این جداسازها نیروی جانبی ناشی از زلزله و همچنین تکان­های شدید وارد بر سازه کاهش می­دهد. این جداسازها توانایی حفاظت از اجزای سازه­ای و غیر سازه­ای را در طول مدت زلزله­ های به بزرگی 8 ریشتر را دارند و می توانند خود را با تکان های ناشی از نزدیکی به گسلها و مناطق با لایه های خاک عمیق تطبیق دهند. آونگ های اصطکاکی تحملی از خصوصیات یک آونگ معمولی استفاده می کنند که طول آنها به گونه ای انتخاب می شود تا دوره تناوب آن با دوره تناوب سازه جدا سازی شده برابر باشد و این امر از وارد آمدن نیروهای لرزه ای بزرگ به سازه جلوگیری می کند. دوره ی تناوب این جدا سازها به سادگی و براساس شعاع انحنای سطح مقعرآن بدست می آید.استفاده از این نوع جداسازها بدلیل منطبق شدن مرکزسختی و مرکزجرم سازه باعث کمینه شدن حرکت پیچشی سازه می شود.

  جداساز های آونگی اصطکاکی  به عنوان یکی از انواع جداسازهای لرزه ای ٬ بر اساس یک نوآوری از حرکت آونگ  ها بدست آمده اند.شکل هندسی و وزن آنها طوری در نظرگرفته می شود که منتج به یک پاسخ لرزه ای ساده و پایدار شود.دوره ی تناوب این نوع جداساز با انتخاب شعاع انحنای سطح مقعر کنترل می شود. دوره ی تناوب طبیعی ارتعاش سازه صلب قرارگرفته بر روی آونگ های اصطکاکی تحملی بر اساس معادله ی آونگ بدست می آید. تا زمانی که نیروهای لرزه ای کمتر از نیروی اصطکاکی بین سطح مقعر و قسمت گوی شکل باشد ٬ سیستم سازه ای متکی بر آونگ اصطکاکی عملکردی مشابه یک سازه معمولی ( بدون جداساز) دارد. زمانی که نیروی جانبی وارد بر سازه به حد نیروی اصطکاکی برسد عملکرد سازه بر اساس دوره ی تناوب سازه ی جدا ساز شده تعیین می شود و پاسخ و میرایی نیز در این حالت به کمک بخش تحملی کنترل می شود.