تصاویری از روستایی زیبا بدون خیابان در هلند-(www.memarcad.com

روستای گیتورن

روستای در هلند به نام گیسورن که ساکنان آن با استفاده از قایق و یا با عبور از روی پل های چوبی رفت و آمد می کنند. مسیر رودخانه تنها راه ارتباطی میان مردم این روستاست و با قایقهای خود در آن رفت و آمد می کنند که نه تنها سخت به نظر نمی رسد که بسیار هم هیجان انگیز است!

 

تصاویری از روستایی زیبا بدون خیابان در هلند1-(www.memarcad.com)

 

تصاویری از روستایی زیبا بدون خیابان در هلند3-(www.memarcad.com)

 

 

تصاویری از روستایی زیبا بدون خیابان در هلند-(www.memarcad.com)

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here