با سلام

پلان کامل + 4 نما و برش و سایت در این فایل به همراه سه بعدی های این کتابخانه قرار داده شده است.

امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

2

1

3

4

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here