دانلود مطالعات و مبانی نظری مهدکودک - (www.memarcad.com)

 

 

دانلود مطالعات و مبانی نظری مهدکودک (پایان نامه)

 

 

این فایل به صورت word می باشد و شامل 78 صفحه می باشد. قابل ذکر است که فایل مذکور تنها مطالعات، ریزفضاها، استانداردها و موضوعات مختلف پیرامون است.

 

گوشه ای از مطلب:

کودکان بین ۲ تا ۶ سالگی ، در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا ، زمان بیشتری را دور از خانه و والدین سپری می‌کنند. طی ۳۰ سال گذشته ، تعداد کودکانی که به کودکستان یا مهدکودک می‌روند، افزایش یافته است. این روند عمدتا به علت افزایش چشمگیر مشارکت زنان در نیروی کار است. در حال حاضر ، مادران ۶۷ درصد از کودکان پیش دبستانی شاغل هستند. کودکستان ، برنامه‌ای است که هدف آن بالا بردن سطح رشد کودکان ۲ تا ۵ ساله است و بر تجربه‌های آموزشی تاکید می‌وزد.

در مقابل ، مهدکودک ، انواع تدارکات برای سرپرستی فرزندان والدین مشاغل را در بر می‌گیرد و این تدارکات در خانه کودک ارائه می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که والدین ، اغلب کودکستان را به مهدکودک ترجیح می‌دهند. بسیاری از کودکستانها ، ساعت کار خود را از نیمه وقت به تمام افزایش داده‌اند تا به نیازهای والدین شاغل پاسخ دهند. وظیفه یک مهدکودک خوب فقط این نیست که کودکان را در غیاب والدینشان ایمن نگهدارد و آنها را خوب تغذیه کند. مهدکودک باید مانند یک کودکستان کارآمد ، تجربیات آموزش با کیفیت عالی برای کودکان فراهم آورد.

 

این فایل شامل مشخصات زیر می باشد:

چکیده

مقدمه

ظهور مراکز پیش دبستانی

وضعیت مهدکودک ها و مرکز پیش دبستانی در ایران و جهان

ضرورت طرح

۱-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی

۱-۱-۱ تاریخچه مراکز آموزشی

۲-۱ -۱ تاریخچه آموزش پیش دبستانی

۲-۱-۲ تاریخچه دبستان

۲-۱-۳ویژگی های مهدکودک خوب

۲-۱-۴جدی گرفتن نقش مهد کودک ها در تربیت کودکان

۲-۱-۵در تربیت اجتماعی به کودکان چه بیاموزیم؟

۲-۱-۶ اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان

۲-۱-۷آیا دوره پیش دبستانی لازم است؟

۲-۱-۸چگونه کودکان خود را قبل از دبستان تربیت کنیم؟

۲-۱-۸-۱سوادآموزی

۲-۱-۸-۲اجبار زمان

۲-۱-۹ کودکان و آموزش پیش از دبستان

۲-۱-۱۰هدف های آموزش در دوران اولیه کودکی

۲-۱-۱۰-۱ اجتماعی شدن

۲-۱-۱۰-۲ دستیابی به ارزش ها

۲-۱-۱۰-۳کسب صلاحیت فکری

۲-۱-۱۰-۴یادگیری نظامهای زبانی

۲-۱-۱۰-۵ یادگیری راههای بیان خود

۲-۱-۱۰-۶ زیبایی شناسی

۲-۱-۱۰-۷یادگیری مهارت‌های جسمانی

۲-۱-۱۰-۹اولویت ها در برنامه آموزش

۲-۱-۱۰-۱۰ تاکید بر اصل کودک محوری در برنامه‌های و تصمیم گیری ‌ها

۲-۱-۱۱آیا مهد کودک خوب است یا بد؟

۲-۱-۱۲سه سالگی، مناسب مهدکودک

۲-۱-۱۳مرکزهای پیش‌دبستانی در ایران

۲-۱-۱۴کودکان در کنار کودکان

۲-۱-۱۵کودکان و خانواده

۲-۱-۱۶ نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان

۲-۱-۱۷نقش مهدکودک دراحیای ارزش های فرهنگی

۲۲-۱-۱۷-۱داستان گویی وآموزش

۲-۱-۱۷-۲لالایی برای کودک

۲-۱-۱۸-آموزش ازطریق وسایل ارتباط جمعی

۲-۱-۱۹انتظارات والدین از مهدکودک

۲-۱-۲۰ویژگی کودکان ۶-۳ ساله

۲-۱-۲۱نقش معلم

۲-۱-۲۱-۱بایدها

۲-۱-۲۱-۲نبایدها

۲-۱-۲۲بازیهای کودکان

۲-۱-۲۲-۱کودکان و بازی

۲-۱-۲۲-۲بازی و ورزش در روایات اسلامی

۲-۲کودک و معماری

۲-۲-۱دریافت حسی کودک از فضا

۲-۲-۲روانشناسی کودک دبستانی من

مطالعات تطبیقی

مالزی

۴-۱-۱ساختار آموزشی

۴-۱-۲کودکستان و مهد کودک

۴-۱-۳اهداف آموزشی

۴-۱-۴معضلات آموزشی

هند

۴-۲-۱-۱ساختارآموزشی

۴-۲-۱-۲اهداف آموزشی

آلمان

۴-۳-۱-۱ساختارآموزشی

۴-۳-۱-۲اهداف آموزشی

اتریش

۴-۴-۱-۱ساختار آموزشی

۴-۴-۱-۲اهداف آموزشی

۴-۵-۱آموزش پیش دبستانی در کشور لیبی

۴-۵-۱-۱مراکز پیش دبستانی عمومی

برنامه ریزی فیزیکی طرح

۵-۱اهمیت و ضرورت آموزش پیش از دبستان

۵-۲ تعریف مهد کودک

۵-۳کودکستان

۵-۳-۱بازدید و گردش

۵-۳-۲بازی با شن و ماسه

۵-۳-۳حرکت های موزون و شعر و ترانه

۵-۴خصوصیات دوره کودکستانی

۵-۴-۱رشد جسمانی

۵-۴-۲رشد حسی – حرکتی

۵-۵انواع مهد کودک ها

۵-۶هداف آموزشی

۵-۷استراتژی های آموزشی

برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

آموزش پیش دبستانی

برنامه های آموزشی

برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

معایب مهد کودک

نیازهای آموزشی کودکان پیش دبستان

منابع و مأخذ

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here