پاورپوینت دیاگرام و ریز فضاهای بیمارستان - (www.memarcad.com)

دیاگرام و ریز فضاهای بیمارستان

 

 

این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 66 اسلاید می باشد.

گوشه ای از مطلب:

پزشكي يكي از پر سابقه ترين نهادهاي اجتماعي – فرهنگي است كه به علت پيوستگي و قرابت آن با حيات انساني از پديده هايي است كه انسان به طور مستقيم با آن در تماس مي‌باشد. تاريخ بيمارستان با تاريخ پزشكي در هم آميخته و در حقيقت رشد و پيشرفت بيمارستان متاثر از پيشرفت و توسعه روز افزون دانش و تكنولوژي پزشكي است.

آريايي هاي قديم بهداشت و پيشگيري از بيماري ها را بوسيله روش هاي خاص خود در صدر وظايف خويش مي شناختند. آريايي ها در دستگاه حكومتي و دسته ها و اقوام كشور، مقررات و فرمانهاي درست پزشكي و بهداشتي داشتند.

پس از ظهور اسلام با رشد علوم و فنون و اهميتي كه دين براي بهداشت قائل است و دستورات اكيدي كه در باب نظافت و پاكيزگي دارد، مردم شهرهاي اسلامي نيز در دوران شكوفايي خود از پاكيزگي و بهداشت چشمگيري برخورد شدند.

پزشكي در اين دوره به مانند ساير دانش ها از توسعه زيادي برخوردار گرديد و كتاب هاي زيادي از يوناني و ساير زبان ها به عربي ترجمه و تدريس گرديد و كتابهاي بسياري نيز به زبان عربي به رشتة تحرير در آمد و بتدريج بيمارستانهايي به شيوه بيمارستان جندي شاپور ساخته است.

در عهد عضد الدوله ديلمي به تدريج خدمات بيمارستاني متداول تر شد. بيمارستان عضدي در بغداد به سال 372 هجري افتتاح شد. اين بيمارستان تا مدت ها يكي از مراكز بزرگ درمان بيماران و تدريس علم طب بود. اين بيمارستان تا سال 630 هجري برپا و داير بوده است.

 

این فایل شامل:

 • مقدمه

 • تاریخچه خدمات بیمارستانی

 • روابط فضایی بیمارستان

 • دیاگرام موجود

 • دیاگرام فضای کلی

 • درمانگاه

 • زنان و زایمان

 • جراحی

 • خدمات

 • بستری داخل و جراحی

 • اداری

 •  آزمایشگاه

 • ورودی

 • اورژانس

 • ریزفضای موجود

 • ارتوپدی

 • چشم پزشکی

 • قسمت کودکان

 • قسمت ورودی

 • قسمت زنان

 • دندانپزشکی

 • مغز و اعصاب

 • قسمت قلب

 • روابط فضایی و دیاگرام کلینیک پیشنهادی

 • دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک

 • دیاگرام ورودی و لابی

 • چشم پزشکی

 • دندان پزشکی

 • دیاگرام قسمت مغز و اعصاب

 • قسمت قلب

 • بخش زنان

 • کودکان

 • ارتوپدی

 • اورژانس

 • ریزفضای پیشنهادی (نمامی فضاها)

 • منابع

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here