cape-royale-luxury-hotel-residence

برنامه ریزی و طراحی هتل

 

این پروژه به صورت PDF میباشد که دارای 447 صفحه در خصوص برنامه ریزی و طراحی هتل در نشریه 143 گنجانده شده است.

نیاز هتل قبل از هر چیز با منشا سفر ایجاد می شود ومفهوم مسافرت که از دیر باز با اهداف گوناگون تجارت و سیاحت و زیارت و … و یا حتی یافتن جای مناسبی برای زندگی به آن می پرداخته ما را به فکر آسان پیمودن این مسیر برای او و بیتوته ای کوتاه و آرامش بخش در مسیر و مقصد می کند . مسیر که خود بخش مهمی از سفر است و نمادی از گذر انسان از این دنیاست خود به کیفیتی انسانی نیازمند است که بتواند ذهن مسافر را در هر مرحله از سفر به درکی بالاتر سوق دهد و ارزشی والاتر برای او قائل باشد .
در این میان مسافر که تشنه رسیدن است نیروی روح و جسم خود را در اتراق کوتاه در کاروانسراها باز می یابد و زمانی که به مقصد می رسد و باروبنه می نهد دلتنگی اش برای خانه دو چندان می شود. در اینجاست که نیازی در او سر برمی نهد که چگونه می تواند مدتی را که در مقصد است آرامش و امنیت خانه اش را بازیابد. او خانه را جستجو نمی کند بلکه شاید گمنام بودن را بهتر بپسندد . شاید بخواهد ساعتی در فضایی لم دهد و روزنامه بخواند چای بنوشد و تلفن بزند بدون آنکه آن فضا متعلق به او باشد . فضایی مختص خود را می طلبد جایی که نام آن هتل است.

این فایل شامل فصل های:

 • فصل اول : برنامه ریزی تسهیلات

 • فصل دوم: طبقات اتاق های خواب

 • فصل سوم: طرح اتاق های خواب

 • فصل چهارم: طراحی فضاهای عمومی

 • فصل پنجم:دفاتر اداری

 • فصل ششم: فضای خدماتی پشتیبانی(دور از دید)

 • فصل هفتم: ساخت

 • فصل هشتم: سیستم های خاص

 • فصل نهم: مطالعات امکان سنجی

 • فصل دهم: فعالیت های هتل

 • فصل یازدهم: فعالیت های تخصصی

 • فصل دوازدهم: قدم بعدی

 

mos2-1420976938

grand-hotel-excelsior_masthead

3891809_61_z

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

جهت دانلود روی آیکون زیر کلیک کنید:

rar_37495

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here