دانلود خلاصه کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی نوشته کرامت الله زیاری www.memarcad.ir

 مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری

 

گوشه ای از مطلب:

 

برنامه ریزان جرافی دانان شهری و اقتصاد دانان نظریاتی را در مورد ویژگی های الگوهای شهری بیان کرده اند.نظریات الگوهای شهری مرتبط به موقعیت اندازه فضای شهرها با توجه به رابطه انها با یکدیکر و مناطق پیرامونشان است.

هر شهر میتواند در الگوهای مختلفی رشد نماید.چگونگی رشد هر شهر به محدودیتها به ویژه محدودیت های طبیعی و امکانات ان و سیاست های برنامه ریزی که برای ان در نظر گرفته میشود بستگی دارد.

چنانچه بخواهیم با توجه به روند تکنولوژی و به ویژه تکنولوژی حمل و نقل شهرها را به لحاظ فرم و شکل طبقه بندی کنیم یراساس نظریه نیومن شهرها به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

1)شهر پیاده:محصول تکنولوژی ماقبل دوران صنعتی است.

2)شهر ترانزیت(صنعتی):این شهر مبتنی بر تکنولوژی حمل و نقل ریلی اوایل دوران صنعتی است.

مدل ستاره ای

در شکل ستاره ای بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهری مسلط است هسته های فرعی شهر در طول شعاع های ان تشکیل میشود و در بخش مرکزی شهر انواع فعالیت ها و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد .جمع حملو نقل شهری در طول شعاع های اصلی شهر بسیار زیاد است در حالی که در جاده های کمر بندی شهر بسیار کم است و باعث افزایش هزینه های حمل و نقل می شود.در شهر های ستاره ای فضاهای ازاد بیشتری در دسترس مردم قرار میگیرد .

الگوی خطی

نحوه قرار گیری شهرها به موازات خطوط حمل و نقل همچون رودخانه ها خطوط راه اهن منطقه ساحلی یا رشته کوه های کوهستانی منجر به شکل گیری الگوی خطی می شود.

عملکرد شهرها در این الگو به تهیه خدمات و تسهیلات لازم برای انتقال کالاها ار یک نوع حمل و نقل به نوع دیگر و همچنین تغییر از حمل و نقل دریایی به حمل و نقل راه اهنی است که اغلب در شهرهای بندر اتفاق می افتد.

این فایل شامل :

 • الگوهای شهری

 • الگوی خطی

 • اصول بنیادین شهر خطی

 • مدل ستاره ای

 •   مدل حلقوی

 • مدل تارعنکبوتی

 • مدل کهکشانی

 • مدل متمرکز و تک مرکزی

 • شهر اشیانه ای

 • شهر مشبک

 • شهر درونگرا

 •  مدل رشد هوشمند شهری

 • نظریه هوسمان

 • نظریه باغشهر

 • نظریه تونی گارنیه

 • نظریه لوکور بوزیه

 • برنامه ریزی استراتژی

جهت دانلود برروی آیکون زیر کلیک نمائید:

دانلود کتاب www.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here