دانلودچکیده کتاب تحلیل فضای شهریwww.memarcad.ir

 

تحليل فضاي شهري

 

گوشه ای از مطلب :

طراحي شهري در قرن بيستم و الگوهاي آن:
جنبش زيباسازي شهر: الهام گرفته از پلان شهرهاي باروك، از جمله واشينگتن و رم (ويژگي ها: خيابان هاي مستقيم و پهن با نقاط
كانوني، پلازاهاي وسيع و احداث ساختمان هاي كلاسيك پيرامون آنها)
جنبش حركت مدرن:
– جريان خردگرا: مبتني بر نظم، هندسه و خلوص معماري و تاكيد بر عملكردگرايي
– جريان تجربه گرا: مبتني بر نحوه تعامل انسان و مكان، نيازها و ارزش هاي انساني و حل مسائل پس از انقلاب صنعتي با
نگاه به گذشته. نظريه پردازان آن: جين جيكوبز، كالن، مور و زوكر
باغشهر ها: از توماس جفرسون تا لويد رايت مطرح بود / ايده هاي اصلي توسط كلرنس پري، كلرنس اشتاين و هنري رايت مطرح و
بعدها توسط لويد رايت دنبال شد / هدف: تمركززدايي از شهر، ايجاد حومه هاي شهري به شكل شهر-روستا و تكيه بر فضاهاي امن
و باز براي حركت پياده

شهر به مثابه اكوسيستم
يان داگلاس( متخصص جغرافياي طبيعي): مي توان شهر را به عنوان اكوسيستمي كه انرژي و آب را دريافت نموده ، سر و صدا ،
تغييرات آب و هوايي ، فاضلاب ، زباله و آلاينده توليد مي كند در نظر گرفت.
• آب و انرژي دو عنصر مهم و تعيين كننده رشد شهر
• تأثيرات محيطي يكي ازابعاد توسعه پايدار از لحاظ عدالت اجتماعي
• شهر كورتيبا در برزيل يكي از شهرهاي مستقل در توسعه پايدار

معرفي برخي از فضاهاي عمومي موفق جهان:
ميدان پيونيركورت هاوس واقع در پرتلند:
• خلق ميدان براساس انگيزه هاي شهروندان وسرمايه گذاري آنان
• ويژگي ميدان = جلب مردم در فصول مختلف
• فاقد هرگونه فضاي سبز
• قطب حمل ونقل شهري ومركز اعصاب پرتلند
• داراي يك پاركينگ عمومي چند طبقه در سايت
• شهر پرتلند داراي ساختاري شبكه اي
• خط ترامواي شهر و اتوبوس شهري قطب مهم براي حمل ونقل

این فایل شامل :

  • فصل اول :آشنايي با مفهوم طراحي شهري

  • فصل دوم :انسان، شهر و عناصر مختلف آن

  • فصل سوم :فضاهاي شهري و انواع مختلف آن

  • فصل چهارم :رابطه ي انسان و مكان و كيفيات مطرح در خلق شهرهاي موفق

  • فصل پنجم:معرفي تحليل چند نمونه از فضاهاي شهري موفق

 

جهت دانلود فایل بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

 

دانلود کتاب www.memarcad.ir

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here