دانلود مقاله حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی - اسلامی نمونه پژوهش میدانی: بافت قدیم شهر شیرازwww.memarcad.ir

حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی – اسلامی

 

گوشه ای از مطلب:

حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی – اسلامی (نمونه پژوهش میدانی: بافت قدیم شهر شیراز)

زندگی و رفتارهای اجتماعی انسانها تابع فرهنگی است که در آن زاده شده و پروریدهاند. قطعاً این فرهنگ حاصل جغرافیاست ،
جغرافیای انسانی و طبیعی. این جغرافیا ، انسان ساختها را بصورت چشم اندازهای خاصی که نیازهای زمان را برطرف کند ، جلوه گر
میسازد. یکی از این انسان ساختها و یا از مهمترین آنها، مساکن و معماری مساکن است . در هر فرهنگی این مساکن با توجه به
جغرافیای همان فرهنگ ساخته می شود از جمله ؛ دین، ادبیات، آب و هو ا، ارتفاع و … . این جغرافیا در کشور ایران نمودهای ویژه ای را در ساخت و سازها از خود برجای گذاشته که نمود فرهنگ درونگرایی و رعایت حجاب در ساخت و سازها یکی از آنهاست .این فرهنگ در بافت قدیمی تمامی شهرهای ایران وجود دارد . شهر شیراز یکی از شهرها یی است که به دلیل سابقه طولانی، این
سنت را درون خود حفظ کرده لیکن نه در معماری کنونی و صنعتی که در معماری بافت قدیم. رعایت نکردن فرهنگ درونگرایی
مغایرتهای شدید و بنیان کنی را در ساخت و سازها ایجاد کرده که یکی از پیامدهای آن نابودی فرهنگ بومی در ساخت و
سازهاست و قطعا ویرانی سایر نمودهای فرهنگی را در این مروز بوم در پی خواهد داشت . به عبارت دیگر ، معماران کنونی چنان
مسحور شیوه های غربی شده اند که رعایت فرهنگ بومی را باید در ساخت و سازهای قدیمی جستجو کرد .
اما سنت حجاب و پوشیدگی که حتی در کنده کاری های 2000 ساله رعایت شده، می تواند هم اکنون در تلفیق سنت و صنعت رعایت شود و ما از و اجباراً پرده گذاری شده، و فرار از (Open) شیشههای سکوریت ، تراسهای پرده گذاری شده و یا شبکهای، آشپزخانه های باز منازل بدون در و دیوار و … نجات یابیم .

این فایل شامل:

 • چکیده

 • مقدمه

 • هدف

 • سوالات مقاله

 • روش تحقیق

 • پیش زمینه

 • جغرافیای مساکن

 • فرهنگ درونگرایی

 • فرهنگ برونگرایی

 • درونگرایی و اصل بازگشت به خویش

 • نمونه های عینی

 • نتیجه

 • منابع

 

جهت دانلود فایل بر روی ایکون زیر کلیک نمائید.

 

دانلود مقاله www.memarcad.ir

 

 

 

 

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here