دانلود مطالعات و مبانی نظری موزه تاریخ - (www.memarcad.com)

 

دانلود مطالعات و مبانی نظری موزه تاریخ

 

 

این فایل به صورت word می باشد و شامل 150 صفحه می باشد.

 

گوشه ای از مطلب:

سرزمین های ایرانی و فلات ایران بزرگ دربرگیرنده خاک پهناوری است که از دیرباز زیستگاه ملت بزرگ ایران زمین بوده است. از همین دسته است سرزمین هایی از کشورهای امروزی افغانستان، تاجیکستان یا دیار سغد، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، قرقیزستان، ایران شمالی، گرجستان، قزاقستان و بحرین ایرانی. همچنین گستره ی فرهنگ و تمدن ناب ایرانی فراتر از این رفته و ما امروز در هندوستان، سین کیانگ یا چین و برخی از دیگر کشورها نمودها و جلوه های روشنی از ادبیات، آیین ها و جشن های ایرانی می بینیم. در این میان، سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان برجسته ترین سرزمین های بر جای مانده از سرزمین کهن و فرهنگی ایران بزرگ هستند.

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرنده ی ایران امروز و سرزمین‌هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند.

گاه تاریخ ایران را از ورود آریایی‌ها که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است، به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنه یا تمدن بوده‌است. پیش از ورود آریاییان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این محل شکفته و پژمرده شده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا بودند. برای نمونه تمدن شهر سوخته در سیستان، تمدن عیلام در شمال خوزستان، تمدن جیرفت در کرمان، تمدن تپه سیلک در کاشان، تمدن اورارتو در آذربایجان، تمدن تپه گیان در نهاوند و تمدن مانناییان در کردستان و آذربایجان و و تمدن کاسی‌ها در لرستان ذکر می‌شود.

هدف موزه عبارت است از : گردآوری، نگهداری، مطالعه و بررسی کردن و نیز به نمایش گذاشتن نعمات فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه‌ها و لذت بردن از آنهاست.

اهداف موزه  تاریخ ایران  باستان با  توجه  به سیاست های کلی به شرح زیر است :

  • معرفی بخشی از فرهنگ و تمدن ایران در دوره های قبل از اسلام در زمینه های مختلف

  • ایجاد زمینه های مناسب برای مطالعه و پژوهش برای کسانی  که  به این موضوع وابسته  و علاقمندند

  • بالا بردن سطح آگاهی گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مردم و آشنایی هرچه بیشتر آنان  با  این موضوع

 

این فایل شامل:

 

عنوان ……………………………………………………….. صفحه

چکیده…………………………………………………………۱

مقدمه………………………………………………………….۲

۱-فصل اول: معرفی استان و شهرستان………………………………………………………..۴

۱-۱-استان فارس……………………………………………………….۵

۲-۱-تاریخچه استان فارس……………………………………………………………..۶

۳-۱-آب و هوا…………………………………………………………………………۸

۴-۱-درجه حرارت و میزان بارندگی…………………………………………………………………….۸

۵-۱-ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر ……………………………………………..۸

۶-۱-ناحیه مرکزی……………………………………………………………………………۸

۷-۱-ناحیه جنوب و جنوب خاوری……………………………………………………..۸

۸-۱-بادهای شمالی……………………………………………………………………….۹

۹-۱-بادهای باختری………………………………………………………………۹

۱۰-۱-توده های هوای جنوبی…………………………………………………………۹

۱۱-۱-شهرستان شیراز…………………………………………………………….۱۱

۱۲-۱-ریشه نام شیراز………………………………………………………………….۱۲

۱۳-۱-پیشینه شیراز………………………………………………….۱۳

۱۴-۱-آب و هوا……………………………………۱۵

۱۵-۱-فرهنگ………………………………………………………………………………۱۶

۱۶-۱-جاذبه‌های تاریخی………………………………………………………….۱۶

۲-فصل دوم: ضرورت طرح…………………………………………………………………..۱۸

۱-۲-فهرست موزه‌های شیراز…………………………………………………………………………..۱۹

۳-فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت………………………………………………………..۲۱

۱-۳-تحلیل سایت………………………………………………………………………………۲۲

۲-۳-موقعیت سایت در شهر شیراز………………………………………………..۲۳

۳-۳-موقعیت سایت در شمال شهر شیراز………………………………………………………….۲۳

۴-۳-موقعیت سایت در خیابان چهل مقام……………………………………………………..۲۴

۵-۳-مسیر های ارتباطی اصلی……………………………………………………………..۲۴

۶-۳-موقعیت دقیق سایت مورد نظر………………………………………………۲۵

۷-۳-ابعاد و انداره موقعیت سایت……………………………………………………………۲۵

۸-۳-همجواری ها…………………………………………………………………………..۲۶

۹-۳-دسترسی ها…………………………………………………………………………..۲۷

۱۰-۳-تابش آفتاب…………………………………………………..۲۸

۱۱-۳-پتانسیل های موجود………………………………………………………………….۲۹

۱۲-۳-آلودگی صوتی………………………………………………………………………۳۰

۱۳-۳-رایحه خوشایند……………………………………………………………….۳۱

۱۴-۳-دید و منظر…………………………………………………………….۳۲

۱۵-۳-باد غالب…………………………………………………………………۳۳

۱۶-۳-شیب زمین………………………………………………………….۳۴

۴-فصل چهارم: مطالعات تطبیقی……………………………………………………………۳۵

۱-۴-نمونه های کار شده داخلی…………………………………………………………………۳۶

۲-۴-موزه هخامنشی در تخت جمشید…………………………………………………………….۳۶

۳-۴-آثار نمایش داده شده…………………………………………………………………..۳۶

۴-۴-گل نبشته‌های تخت جمشید…………………………………………………………۳۶

۵-۴-موزه ساسانی بیشاپور…………………………………………………………….۳۷

۶-۴-موزه پارس…………………………………………………………………………….۴۰

۷-۴-تاریخچه………………………………………………………۴۰

۸-۴-اشیاء موجود در موزه……………………………………………………………………………۴۱

۹-۴-قرآن هفده من…………………………………………………………………………………..۴۱

۱۰-۴-آرامگاه کریم خان زند……………………………………………………………………….۴۲

۱۱-۴-محوطه……………………………………………………………………….۴۲

۱۲-۴-موزه ایران باستان…………………………………………………………………………..۴۳

۱۳-۴-ساختمان موزه ایران باستان…………………………………………………..۴۳

۱۴-۴-ویژگی ها……………………………………………………………………….۴۴

۱۵-۴-نمونه های کار شده خارجی………………………………………………………۴۷

۱۶-۴-موزه لوور………………………………………………………………….۴۷

۱۷-۴-پیشینه………………………………………………………….۴۸

۱۸-۴-مجموعه‌ها……………………………………………………………۴۸

۱۹-۴-مجموعه هنر اسلامی……………………………………………………………۴۸

۲۰-۴-آثار سرشناس ایران باستان………………………………………………………..۴۹

۲۱-۴-معتبرترین آثار موزه……………………………………………………………….۴۹

۲۲-۴-موزه جدید ملی افغانستان…………………………………………………….۵۰

۲۳-۴-موزه مصرشناسی تورین……………………………………………………….۵۱

۲۴-۴-کلکسیون…………………………………………………………..۵۱

۲۵-۴-موزه آکروپولیس…………………………………………………………۵۳

۵-فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی طرح………………………………………………………………..۵۵

۱-۵-تعریف موزه……………………………………………………………………..۵۶

۲-۵-هدف نمایش………………………………………………………………۵۸

۳-۵-موزه بر مبنای تعریف ایکوم…………………………………………………………۶۰

۴-۵-تاریخچه موزه…………………………………………………………….۶۰

۵-۵-تاریخچه موزه در جهان…………………………………………………۶۰

۶-۵-تاریخچه موزه در ایران…………………………………………………………………….۶۳

۷-۵-موزه در بینش اسلامی………………………………………………………………..۶۵

۸-۵-اهداف موزه……………………………………………………..۶۵

۹-۵-انواع موزه……………………………………………………………۶۵

۱۰-۵-نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری………………………………………………………۶۶

۱۱-۵-نقش آموزشی و فرهنگی………………………………………………………………۶۷

۱۲-۵-تحرک و فعالیت……………………………………………………………………….۶۸

۱۳-۵-اهمیت موزه………………………………………………۶۹

۱۴-۵-فضاهای معماری موزه…………………………………………….۶۹

۱۵-۵-آشنایی با طراحی موزه ها و گالری های آثار هنری……………………………………۷۱

۱۶-۵-گردآوری……………………………………………………………………۷۲

۱۷-۵-نگهداری……………………………………………………………..۷۳

۱۸-۵-نمایش………………………………………………………………………………۷۳

۱۹-۵-فضاها و روابط عملکردی موزه………………………………………۷۴

۲۰-۵-عرصه بندی کل مجموعه…………………………………………………………………….۷۴

۲۱-۵-ورودی و گیشه……………………………………………………………….۷۵

۲۲-۵-امنیت و اطلاعات………………………………………………………………..۷۶

۲۳-۵-سالن انتظار………………………………………………………………….۷۶

۲۴-۵-سرویس‌های بهداشتی……………………………………………………………..۷۶

۲۵-۵-فضای اداری…………………………………………………………………………..۷۶

۲۶-۵-عرصه معرفی……………………………………………………………..۷۷

۲۷-۵-عرصه اداری……………………………………………………………….۷۹

۲۸-۵-عرصه پژوهشی…………………………………………………………………..۷۹

۲۹-۵-عرصه آموزشی……………………………………………………………۸۰

۳۰-۵-عرصه خدمات رفاهی و عمومی……………………………………………..۸۰

۳۱-۵-عرصه خدمات پشتیبانی………………………………………………………۸۱

۳۲-۵-موزه ها و گالری ها……………………………………………………………………۸۴

۳۳-۵-فضای فیزیکی موزه…………………………………………………………………۸۶

۳۴-۵-محل و ساختمان موزه………………………………………………………….۸۶

۳۵-۵-نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه………………………………………………۸۹

۳۶-۵-تالار ورودی……………………………………………………………………….۹۰

۳۷-۵-نور در تالارهای نمایش……………………………………………………۹۱

۳۸-۵-دیوار و کفپوش تالارها………………………………………………………۹۲

۳۹-۵-مراکز جنبی موزه…………………………………………………۹۲

۴۰-۵-تالارهای نمایش موقت و سخنرانی……………………………………………………۹۲

۴۱-۵-کتابخانه و مرکز اسناد………………………………………۹۳

۴۲-۵-انبار مخزن…………………………………………………….۹۳

۴۳-۵-کارگاه……………………………………………….۹۴

۴۴-۵-آزمایشگاه…………………………………………………………۹۴

۴۵-۵-چایخانه و تریا………………………………………………………………۹۴

۴۶-۵-بخش اداری، فنی، خدماتی و تاسیساتی……………………………………۹۴

۴۷-۵-تجهیزات فنی تاسیسات موزه………………………………………………….۹۵

۴۸-۵-سیستم تهویه…………………………………………………………۹۵

۴۹-۵-آسانسور و بالابر…………………………………………………………۹۶

۵۰-۵-ضوابط طراحی تالار……………………………………………………..۹۶

۵۱-۵-ضوابط ویژه معلولین……………………………………………………….۹۷

۵۲-۵-فضای اداری…………………………………………………………….۹۸

۵۳-۵-صحنه…………………………………………………………………..۹۸

۵۴-۵-نور در موزه………………………………………………………………….۹۸

۵۵-۵-مصالح و رنگ در موزه…………………………………………..۱۰۱

۵۶-۵-انواع موزه…………………………………………………..۱۰۴

۶-فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم…………………………………..۱۰۸

۱-۶-اصول معماری ایرانی………………………………………………….۱۰۹

۲-۶-شیوه های معماری ایرانی……………………………………………………….۱۱۰

۳-۶-معماری در دوره ی مادها……………………………………………………….۱۱۱

۴-۶-معماری در دوره هخامنشی…………………………………………….۱۱۲

۵-۶-معماری در دوره ی سلوکیان…………………………………………………۱۱۳

۶-۶-معماری در دوره ی اشکانیان…………………………………………………۱۱۴

۷-۶-معماری در دوره ی ساسانیان…………………………………………………۱۱۶

۸-۶-آتشکده ها………………………………………………………………..۱۱۷

۹-۶-کاخ ها…………………………………………………………………….۱۱۷

۷-فصل هفتم: نماها، پلان ها، برش ها، پرسپکتیو و……………………………………..۱۱۸

۸-منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..۱۱۹

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here