دانلود مقاله مفاهیم طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی هم محور بلندشونده از پایه

  0
  1828

  (www.memarcad.com)-مقاله مفاهیم طراحی لرزه ای قاب های مهاربند هم محور بلندشونده از پایه

  مقاله مفاهیم طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی هم محور بلندشونده از پایه

   

  این فایل شامل مقاله اصلی با فرمت pdf در 8 صفحه و ترجمه تخصصی آن با فرمت word در 9 صفحه با کیفیت عالی می باشد.

   

  چکیده:

  سیستم های سازه ای SC-CBF برای این هدف بوجود آمدند ، که ظرفیت تغییر شکل های جانبی غیر خطی مناسبی داشته باشند و در عین حال برای زلزله های سطح طرح (DBE) بدون خسارات جدی و تغییر شکل های جانبی ماندگار باقی بمانند . آنالیز های غیر خطی (Push Over) و دینامیکی غیر خطی زیادی بر روی چندین مدل سازه ای SC-CBF برای ارزیابی پاسخ لرزه ای آنها انجام گرفت . در برخی از انواع مدل ها ، کابل های پس کشیده تسلیم شده و نیروهای متناظر با پیش تنیدگی در کابل ها تا حد زیادی کاهش یافت . اما به طورکلی نتایج آزمایش های دینامیکی انجام شده ، نشان دهنده سازگاری این سیستم با رفتار لرزه ای مورد نظر ماست . سپس یک روش طراحی برای محاسبه نیروهای تقاضا در اعضای سازه ای ارائه شد . درستی این روش طراحی به وسیله مقایسه با نتایج تحلیلی تصدیق شد . نتایج آنالیزها نشان داد که این روش طراحی ، نیروهای تقاضا در اعضای سازه ها را تحت بارهای لرزه ای به درستی پیش بینی می کند .

   

  گوشه ای از مطلب:

  سیستم SC-CBF شامل تیرها و ستون ها و بادبندهایی همانند CBF   می باشد با این تفاوت که به کمک جزئیات خاصی در پای ستون اجازه بلند شدن از روی پی در این سیستم امکان پذیر می باشد. بارهای ثقلی و نیروهای پس کشیدگی کابل ها مقاومت قاب را در برابر بلند شدن تامین میکنند و همچنین پس از بلند شدن قاب عامل برگرداندن آن به حالت اولیه می باشند . کل سیستم قاب باید طوری طراحی شود که در هنگام وقوع زلزله در حوزه الاستیک باقی بماند . در این حالت بارهای لرزه ای وارد به قاب تابعی از میزان بلندشدگی ستون ها می باشند . تحت اثر بارهای جانبی کم ، سازه مورد نظر تغییر شکل الاستیک خواهد داشت که این تغییر شکل مانند یک سیستم مهاربندی معمولی است. تحت اثر بارهای جانبی بزرگتر لنگر واژگونی در پای قاب به حدی می رسد که با ایجاد کشش در ستون ها ، سبب آرام آرام بلند شدن آنها از تراز پی می شود. بعد از بلند شدن ستون جابجایی جانبی قاب تحت اثر دوران صلب حول محور ستون دیگر می باشد ، همچنین این بلند شدگی باعث ایجاد نیروها و تغییر شکل های ثانویه در تیرها ، ستون ها و بادبندهای قاب می شود . افزایش طول کابل های فولادی پس کشیده که ناشی از دوران و بلند شدگی قاب می باشد سبب افزایش نیرو در این کابل ها شده و به طبع آن یک سختی جانبی اضافی در برابر جابجایی های جانبی ایجاد می کند.