imagesCA2D83FJ

 

دانلود رایگان مطالعات دانشکده هنر و معماری

 

 

ساختمان های دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانهای و فضای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می کند. این نوع پردیس ها باعث می شوند که همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرک فرهنگی بوجود آید، واحدهای آموزشی از استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر از موقعیت مؤسسات آموزش عالی شدیداً متأثر گردد. ایجاد چنین پردیس هایی وقتی مناسب است که امکانات ارتباطی در شهر به اندازه کافی وجود داشته باشد و زمین های قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند…

ادامه این مطالب را می توانید هم اکنون از معمارکد دانلود کنید.

مطالعات دانشکده هنر و معماری – MemarCAD

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

2 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here