پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (1)

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی

 

 

این فایل شامل:

پلان های طبقات

نما

برش

سایت پلان

و همچنین به همراه 6 تصویر سه بعدی از تمامی جهات ساختمان

 

 

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (2)

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (4)

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (2)

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (1)

پلان مهدکودک به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (3)

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here