دانلود مطالعات و مبانی نظری سینما - (www.memarcad.com)

  

دانلود مطالعات و مبانی نظری سینما (پایان نامه)

 

 

فایل مذکور شامل 45 صفحه و به صورت word می باشد.

 

گوشه ای از مطلب:

در میان هنرهای هفتگانه که هنرهای”معماری”و”سینما” نیز شامل آن میشوند رابطه تنگاتنگی برقرار است.

از آنجایی که از مفهوم لغوی کلمه سینما حرکت است میتوان از این معنی و مفهوم به خاصیت سینما پی برد.

رابطه نزدیک و تنگاتنگ هنرها را میتوان از مقایسه بین این دو هنر یعنی سینما و معماری دریافت کرد و از این مقایسه میتوان به این نتیجه رسید که سینما و معماری هردو زنده پدیده ای به نام”حرکت”هستند.

در سینما وقتی دو عنصر حرکت و زمان در کنار یکدیگر قرار میگیرند و تصاویر به حرکت در می آیند سینما معنا پیدا میکند.

حرکت وسیله ای برای درک فضا است . وجود معماری مدیون خلق فضا و درک فضا مدیون حرکت میباشد.

حرکت در معماری یعنی راه رفتن در میان دیوار ها ، ستونها ، سقفها و سایر عناصر بصری و ایجاد خیال در ذهن

 و این کلام به این معنی است که حرکت خیالی در معماری به وسیله عناصر مادی وبصری شکل می گیرد.

در این پروژه سعی بر آن شده که با ترکیب و بهره گیری از این عناصر، فضایی مانوس طراحی گردد.

 

این فایل شامل:

> چکیده

> فصل اول: معرفی استان و شهرستان

> استان فارس

> تاریخچه استان فارس

> آب و هوا

> درجه حرارت و میزان بارندگی

> ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر

> ناحیه مرکزی

> ناحیه جنوب و جنوب خاوری

> بادهای شمالی

> بادهای باختری

> توده های هوای جنوبی

> شهرستان شیراز

> ریشه نام شیراز

> پیشینه شیراز

> آب و هوا

> فرهنگ

> جاذبه‌های تاریخی

> شهرستان آباده

> شهر صغاد

> فصل دوم: ضرورت طرح

> فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سسایت

> فصل چهارم: مطالعات تطبیقی

> مجموعه فرهنگی و سینمایی دزفول

> مجموعه سینماهای یو اف ای

> فصل پنجم: برنامه فیزیکی طرح

> ورودی

> سالن انتظار

> سالن اجرا

> طول ردیف

> حجم فضا

> نسبت های قسمت تماشاگران

> ورودی سینما

> گیشه بلیط فروشی

> راهروهای سالن نمایش

> صندلی تماشاگران

> ورودی ها و خروجی های سالن سینما

> سرویس های بهداشتی سینما

> پرده نمایش فیلم

> فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تبدیل آن به فرم

> مفهوم سینما

> حرکت

> عوامل حرکت

> نحوه تبدیل ایده به فرم

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here