دانلود پلان درمانگاه به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (4)

 

 

دانلود پلان درمانگاه به همراه تصاویر سه بعدی

 

این فایل شامل:

دو پلان

دو نما

یک برش

سایت پلان

همچنین 6 تصویر سه بعدی از تمام جهات ساختمان

 

دانلود پلان درمانگاه به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (1)

دانلود پلان درمانگاه به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (3)

دانلود پلان درمانگاه به همراه تصاویر سه بعدی - (www.memarcad.com) (2)

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here