Slide1

 

دانلود مطالعات مجتمع بین راهی

 

 

این فایل به صورت word وشامل 90 صفحه می باشد.

 

گوشه ای از مطلب:

کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد.

در این راستا ,امکان یابی ساخت مجتمع های خدماتی – رفاهی و ساخت این مجتمع ها اهمیت ویژه ای می یابندکه در صورت وجود و جانمایی مناسب ,تمام امکانات مورد نیاز در سفر ها را در خود جای می دهند.

آزاد راه قزوین-زنجان هم به عنوان قسمتی از محور زمینی اتصال دهنده ایران به اروپا, نیاز به مجتمع های متعدد برای تامین نیاز های مسافران دارد.این مجتمع ها باید در فواصل مناسبی در طول مسیر مذکور جانمایی شوند.

در مقاله حاضر,ابتدابا نظری کلی بر اهمیت وجود خدمات بین راهی ,اهداف احداث مجتمع ها بررسی شده است.در زمینه خدمات بین راهی و انواع و اشکال مجتمع ها,تعاریف واصطلاحاتی نیاز به تعریف,توضیح و شرح جزییات برای درک قسمت های بعدی داشت.پس از معرفی این اصطلاحات شیوه ساختو عملکرد خدمات بین راهی در کشور های آلمان,انگلستان و ترکیه بررسی شده و در نهایت نظام ساخت مجتمع ها در ایران شرح داده شده است و چند نمونه از مجتمع های فعال مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به عنوان الگویی از تجربیات ساخت و اراه خدمات در آنها استفاده گردیده است.

 

در گذشته مشقت مسافرت  طولانی  یا‌  چهار پایان در مسیرهای  سخت و ناهموار باعث می شد که سفرهای مردم از حد ضرورت برای تجارت یا زیارت تجاوز نکند .

همین میزان کم مسافرت ها نیز برای سالخوردگان و کودکان تقریبا غیر ممکن و برای دیگران با سختی و مشقت فراوان همراه بود .به گونه ای  که تعداد افراد یک کاروان  در آغاز حرکت با تعداد آنها در زمان بازگشت به دلیل تلفات بین راهی‌ تفاوت زیادی داشت .

اما امروزه صنعت حمل و نقل یکی‌ از زیربنا‌ یی ترین  بخش های اقتصادی در جامعه به شمار می آید و پیوسته در رویارویی با سایر بخشهای اقتصادی در هر کشوری نه تنها به خودی خود در تولید کارو رشد اقتصادی نقش اساسی‌ دارد ، بلکه بر توسعه دیگر بخشهای اقتصادی هم  تاثیر می‌گذارد .از این رو امروزه ارزش افزوده ایجاد شده در بخش حمل و نقل به عنوان یک بخش زیر بنا یی ، از معیار های رشد و توسعه اقتصادی پذیرفته شده است .

 

این فایل شامل:

> چکیده

> فصل اول:ضرورت واهمیت

> مقدمه

> مباحث نظری

> طرح مساله

> اهمیت پروژه

> اهداف احداث مجتمع ها

> فصل دوم:مطالعات زمینه ای

> شناخت سیستم حمل ونقل

> طبقه بندی شیوه های حمل ونقل

> شناخت نظام برنامه ریزی خمل ونقل

> روند تحول راه ها و فضای بین راهی

> تعریف واژه ها

> مجتمع خدمات رفاهی

> مجتمع دومنظوره

> فصل سوم:اصول طراحی

> اصول کلی طراحی

> دسته بندی عملکردها وظوابط طراحی

> روند طراحی

> فصل چهارم: نمونه تطبیقی

> نظام استقرار وعملکرد فضاها در کشور آلمان

> نظام استقرار و عملکرد فضاها در کشور انگلستان

> نظلن استقرار و عملکرد فضاها در کشور ایران

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی – رفاهی غزال

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی – رفاهی مهتاب

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی – رفاهی مارال- ستاره

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی – رفاهی آمل

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی– رفاهی میامی

> بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی– رفاهی عدل

> فصل پنجم: مکان یابی پروژه

> معیارهای موثر بر مکان یابی

> شناخت گرایش های عمده زمانی

> مکان یابی مجتمع ها

> فصل ششم:تدوین برنامه فیزیکی

> برنامه فیزیکی طرح

> سایت و موقعیت قرارگیری

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here