دانلود مطالعات موزه مجسمه و سفال - (www.memarcad.com)

 

دانلود مطالعات موزه مجسمه و سفال

 

 

این فایل به صورت word می باشد و شامل 134 صفحه است.

 

گوشه ای از مطلب:

هنرمندان ايراني با اينكه در تمام ادوار تاريخي در ايجاد نقوش برجسته روي سنگ مهارت فوق‌العاده از خود نشان داده‌اند، منتهي علاقه زيادي به ساختن مجسمه‌هاي سنگين يا برنزي نداشته‌اند. اگر بخواهيم پيكر تراشي ايرانيان را با همين هنر در مصر و يونان مقايسه كنيم بايد بگوييم پدران ما با وجود ذوقي كه در تمام رشته‌هاي هنري داشتند از ساختن مجسمه، دوري مي‌جستند. در حقيقت امروز صدها مجسمه سنگين و برنزي در يونان قديم تقريباً برابر آن در مصر قديم به يادگار مانده و تعداد مجسمه‌هاي سنگي يا برنزي ايران انگشت شمار است.

موزه مؤسسه‌ای‌ست دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها، تحقیق در آثار و شواهد به‌جای‌مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره‌وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است.

يونانيان، خدايان متعدد خود را بصورت مجسمه در معابد خود قرار مي‌دادند و آنها را پرستش مي‌نمودند. مجسمه‌هاي سنگي و برنزي بيشماري نيز از قهرمانان خود در ميدانها و معابر عمومي‌مي‌گذاشتند.

مصريان عقيده داشتند كه روح هر انساني پس از مرگ به اين جهان بر مي‌گردد و براي اينكه آن روح سرگردان نشود مجسمه‌هايي از سنگ يا برنز يا چوب يا گچ مي‌ساختند و در مكانهاي امني قرار ميدادند و چون آن مجسمه‌ها كاملاً شبيه اشخاصي كه مرده بودند ساخته مي شد به عقيده آنان روح به آساني مي‌توانست در آنها جاي گيرد. بعلاوه مصريان نيز خدايان خود را بصورت موجوداتي در سنگ يا برنز مجسم مي‌كردند و در معابدشان قرار مي‌دادند ايرانيان قبل اسلام، هنگامي كه تمام ملل جز ملت يهود به خدايان متعدد اعتقاد داشتند و داراي مذهبي بودند كه به توحيد خيلي نزديك بود. هرودت كه ايرانيان عهد هخامنشي را به هم ميهنان خود در كتابي تحت عنوان «تاريخ» معرفي نموده تعجب مي‌كند از اينكه ايرانيان براي خدايان خود معبد و مجسمه اي نمي‌سازند و مي‌گويد آنها براي انجام مراسم مذهبي خودشان روي بلنديها مي‌روند و خداوند خود را به اين طريق پرستش مي‌نمايند.

 

این فایل شامل:

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-فصل اول: معرفی استان و شهرستان………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-استان فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

2-1-تاریخچه استان فارس……………………………………………………………………………………………………………………………………….5

3-1-آب و هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

4-1-درجه حرارت و میزان بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

5-1-ناحیه کوهستانی شمال، شمال باختر و باختر ……………………………………………………………………………………………………….7

6-1-ناحیه مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

7-1-ناحیه جنوب و جنوب خاوری……………………………………………………………………………………………………………………………7

8-1-بادهای شمالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

9-1-بادهای باختری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

10-1-توده های هوای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

11-1-شهرستان شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

12-1-ریشه نام شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

13-1-پیشینه شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

14-1-آب و هوا…………………………..……..………………………………………..…………………………………….…………14

15-1-فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

16-1-جاذبه‌های تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-فصل دوم: ضرورت طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-2-فهرست موزه‌های شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………….19

3-فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………..20

1-3-شهرستان شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-3-موقعیت سایت در شهر شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………….22

3-3-نمای کلی سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

4-3-همجواری ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

5-3-آلودگی صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

6-3-باد غالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

7-3-شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

8-3-تصاویری از سایت مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………….28

4-فصل چهارم: مطالعات تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-4-نمونه های کار شده داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-4-موزه هخامنشی در تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………….30

3-4-آثار نمایش داده شده………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

4-4-گل نبشته‌های تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………………..30

5-4-موزه ساسانی بیشاپور………………………………………………………………………………………………………………………………………31

6-4-موزه پارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

7-4-تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

8-4-اشیاء موجود در موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………..35

9-4-قرآن هفده من……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

10-4-آرامگاه کریم خان زند………………………………………………………………………………………………………………………………….36

11-4-محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

12-4-موزه ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

13-4-ساختمان موزه ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………37

14-4-ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

15-4-نمونه های کار شده خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….41

16-4-موزه لوور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

17-4-پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

18-4-مجموعه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

19-4-مجموعه هنر اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………42

20-4-آثار سرشناس ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………43

21-4-معتبرترین آثار موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………….43

22-4-موزه جدید ملی افغانستان……………………………………………………………………………………………………………………………44

23-4-موزه مصرشناسی تورین………………………………………………………………………………………………………………………………45

24-4-کلکسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

25-4-موزه آکروپولیس………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

5-فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………………………..49

1-5-تعریف موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-5-هدف نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-5-موزه بر مبنای تعریف ایکوم………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-5-تاریخچه موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

5-5-تاریخچه موزه در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………….55

6-5-تاریخچه موزه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..57

7-5-موزه در بینش اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………………59

8-5-اهداف موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

9-5-انواع موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری……………………………………………………………………………………………………………………60

نقش آموزشی و فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………62

12-5-تحرک و فعالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

13-5-اهمیت موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

14-5-فضاهاي معماري موزه………………………………………………………………………………………………………………………………64

15-5-آشنایی با طراحی موزه ها و گالری های آثار هنری……………………………………………………………………………………….66

16-5-گردآوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

17-5-نگهداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

18-5-نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

19-5مجسمه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………70

20-5مجسمه سازی و مذهب……………………………………………………………………………………………………………………………….70

21-5مجسمه سازی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..71

22-5هنر پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عهدباستان……………………………………………………………………………………………..75

23-5پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عصر بیزانس و دنیای مسیحیت………………………………………………………………………76

24-5سفالگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

25-5پیشینه سفالگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

26-5-فضاها و روابط عملكردي موزه………………………………………………………………………………………………………………….78

27-5-عرصه بندی کل مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………..78

28-5-ورودي و گيشه………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

29-5-امنيت و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..80

30-5-سالن انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

31-5-سرویس‌هاي بهداشتی……………………………………………………………………………………………………………………………….80

32-5-فضاي اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

33-5-عرصه معرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………81

34-5-عرصه اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

35-5-عرصه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

36-5-عرصه آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………84

37-5-عرصه خدمات رفاهی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………84

38-5-عرصه خدمات پشتیبانی……………………………………………………………………………………………………………………………85

39-5-موزه ها و گالری ها………………………………………………………………………………………………………………………………….89

40-5-فضای فیزیکی موزه………………………………………………………………………………………………………………………………….91

41-5-محل و ساختمان موزه………………………………………………………………………………………………………………………………91

42-5-نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه……………………………………………………………………………………………..94

43-5-تالار ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………95

44-5-نور در تالارهای نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………96

45-5-دیوار و کفپوش تالارها…………………………………………………………………………………………………………………………….97

46-5-مراکز جنبی موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………….97

47-5-تالارهای نمایش موقت و سخنرانی……………………………………………………………………………………………………………97

48-5-کتابخانه و مرکز اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………98

49-5-انبار مخزن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

50-5-کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

51-5-آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

52-5-چایخانه و تریا………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

53-5-بخش اداری، فنی، خدماتی و تاسیساتی……………………………………………………………………………………………………..99

54-5-تجهیزات فنی تاسیسات موزه……………………………………………………………………………………………………………………100

55-5-سیستم تهویه………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

56-5-آسانسور و بالابر…………………………………………………………………………………………………………………………………….101

57-5-ضوابط طراحی تالار……………………………………………………………………………………………………………………………….101

58-5-ضوابط ویژه معلولین……………………………………………………………………………………………………………………………….103

59-5-فضای اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

60-5-صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

61-5-نور در موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

62-5-مصالح و رنگ در موزه…………………………………………………………………………………………………………………………..106

63-5-انواع موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

6-فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم…………………………………………………………….114

1-6مجسمه های تخت جمشید………………………………………………………………………………………………………………………..115

2-6اصول معماری ایرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………116

 

7-فصل هفتم: نماها، پلان ها، برش ها، پرسپکتیو و……………………………………………………………………………………………11

 

فهرست تصاویر، نمودار ها و جداول

توده های هوای جنوبی……………………………………………………………………………………………………………………………..9

جاذبه های تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….17

شهرستان شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

موقعیت سایت در شهرستان شیراز………………………………………………………………………………………………………………22

نمای کلی سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………..23

همجواری ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

باد غالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

تصاویری از سایت موردنظر………………………………………………………………………………………………………………………28

شیب زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

گل نبشته های تخت جمشید……………………………………………………………………………………………………………………..31

موزه ساسانی بیشاپور……………………………………………………………………………………………………………………………….34

موزه جدید ملی افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….45

موزه آکروپولیس……………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

1/5 - (1 امتیاز)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here