مطالعات مجتمع مسکونی - (www.memarcad.com)

 

 

مطالعات مجتمع مسکونی (پایان نامه)

 

این فایل به صورت word می باشد و شامل 33 صفحه است.

گوشه ای از مطلب:

امروزه يکي از اساسي ترين نياز مردم خانه است با پيشرفت علم معماري و مدرن شدن خانه ها و همچنين افزايش جمعيت  ،خانه ها از حالت قديمي به صورت مدرن تبديل گشته است که مجموعه مسکوني يکي از آنها است . در اين مجموعه مسکوني سعي شده که هر واحد داراي حياط مجزا باشد با توجه به اين که پشت بام هر واحد حياط ديگري است که باعث مي شود از آپارتمان نشيني بدون هواي آزاد جلوگيري کرده و باعث آرامش و راحتي بيشتر مردم گردد .در شيراز تعداد کمي مجموعه مسکوني وجود دارد و حتي مي توان گفت که مجموعه مسکوني به صورت پلکاني که دراين طرح انجام شده در شهر شيراز هم اکنون وجود ندارد .

این فایل شامل مشخصات ذیل نیز می باشد:

چکيده

مقدمه

فصل اول : معرفي استان و شهرستان

پیشينه تاريخي استان فارس

اقليم – آب و هوا

موقعيت جغرافيايي و سياسي

تعداد شهرستان ها 

مساحت

مشاهير

زبان و مذهب

جمعيت

جمعيت استان و سهم آن در کشور

شيراز 

وضعيت اقليمي« آب و هوايي » صدرا

فصل دوم :ضرورت طرح

ضرورت طرح 

فصل سوم :معرفي و تجزيه و تحليل سايت

معرفي و تحليل سايت

فصل چهارم :مطالعات تطبيقي

مجموعه مسکوني از موشه سفدي 

معماري ديناميک دبي

مجتمع مسکوني گلدشت معالي آباد شيراز 

ماسوله

فصل پنجم :برنامه ريزي فيزيکي طرح

آشپزخانه

اتاق خواب 

سالن پذيرايي

تراس

حمام

توالت

پارکينگ

فصل ششم :شرح پيدايش ايده و تحليل آن و چگونگي تبديل آن به فرم

ايده

منابع و مآخذ 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here